Yr-016 Bilimsel Çalışmaları Teşvik Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

 

Madde 1. Amaç:

Akademik personelimizin kitap, makale gibi eserler yazma ve bilimsel toplantılara katılma gibi bilimsel faaliyetlerinin maddi olarak desteklenmesine ilişkin usul ve kriterleri düzenlemektir.
 

Madde 2. Teşvik Kriterleri:
1. Teşvik verilecek eserler IAAU ismi ile yayımlanmalı, yazar IAAU personeli olmalıdır.


2. Kitap kapağında IAAU isim ve logosu bulunmalı, makalelerde ise yazarın adresi IAAU olarak belirtilmelidir.


3. Makaleler süreli yayınlar kapsamındaki dergilerde yayımlanmış olmalıdır.


4. Teşvik, bir eserdeki her yazara değil, ilgili esere verilir.


5. Kitaplar için, yayın diline bakılmaksızın 100 USD teşvik ödenir.


6. SCI (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index- Expanded), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanmış makaleler için 100 USD teşvik ödenir.


7. SCI, SSCI, AHCI’de olmayıp, Kırgızistan dışındaki bilimsel dergilerde İngilizce olarak yayımlanmış makaleler için 50 USD teşvik ödenir.


8. Kırgızistan’daki bilimsel dergilerde İngilizce olarak yayımlanmış makaleler için 30 USD teşvik ödenir.


9. Yayın dili İngilizce olmayan eserlere % 50 teşvik verilir.


10. Editöre mektup türündeki yazılara % 60 teşvik ödenir.


11. Yayın tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olan yayınlar teşvik hakkını kaybederler.


12. Yurt dışında, kendi uzmanlık alanında düzenlenen bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere gidecek olan akademisyenlere, bildiri kabul yazısını ve bildiri özetini ibraz etmeleri şartıyla; ulaşım desteği olarak 60 USD, konaklama ve iaşe bedeli olarak ta günlük 30 USD (en fazla 7 gün) teşvik verilir. Bir bildiri için sadece bir kişiye ve bir kez teşvik ödenir.
 

 

Madde 3.

Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 4.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.