Yr-013 Öğretim Elemanı Alınmasına Dair Yönerge

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

 

Madde 1. Amaç:

Bu yönerge, Atatürk Alatoo Üniversitesinin akademik birimlerine öğretim elemanı alınmasının esaslarını düzenler.
 

Madde 2. Araştırma Görevlisi İçin Şartlar:


1. Başvuracak adayın en az lisans mezunu olması gerekir.


2. Mülakat: Rektörlükçe belirlenen bir üye ile ilgili fakülte dekanı ve bölüm başkanından oluşan üç kişilik jüriye sunacağı “branş deneme dersi”nde başarılı olması gerekir.


3. Değerlendirme Raporu:Araştırma Görevlisinin işe başlamasından 6 ay sonra igili bölüm başkanlığı tarafından düzenlenir. Raporda; akademik performans, mesaiye devam, personel ve öğrenciyle uyum gibi kriterler esas alınır. Olumsuz rapor alan araştırma görevlisinin işine son verilir.


4. Bir yıl içinde master/doktora eğitimine başlamazsa işine son verilir.


5. Doktorasını bitirmeden, öğretim elemanı kadrosuna geçirilemez.

 

 

Madde 3. Öğretim Görevlisi İçin Şartlar:


1. En az doktora diplomasına sahip olmak.


2. Üç yıllık ders anlatma veya iş tecrübesi sahibi olmak.

 


Madde 4. Başvuru:

Özgeçmiş ve akademik çalışmaları kapsayan dokümanlar, bir dilekçe ile birlikte rektörlüğe teslim edilir.
 

Madde 5. Başvuruların Değerlendirilmesi:

Başvurular, rektörlüğün oluşturduğu 3 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir.Komisyon, başvuru evrakını inceler ve değerlendirme, bir rapor halinde rektörlüğe bildirir.
 

Madde 6. Atama:

Atamalar rektör tarafından yapılır.


Madde 7.

Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Madde 8.

Bu yönerge hükümleri rektör tarafından yürütülür.