Yr-010 Bölümler Arası Yatay Geçiş Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç:

Bu yönergenin amacı, UAAÜ’nün bölümleri arasındaki yatay geçiş usul ve esaslarını belirlemektir.Başka üniversitelerden yapılacak yatay geçiş
başvurularında Eğitim Bakanlığı genelgeleri esastır.

 

Madde 2. Süre:

Yatay geçiş başvuruları, her yarıyıla başlamadan önceki 5 gün ile vyarı yılın ilk 2 haftasını kapsayan süre içinde yapılır. Bu sürenin dışında başvurular dikkat ealınmaz.Başvurular en geç bir hafta içinde neticelendirilir.
 

Madde 3. Usul:

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler; devam etmekte oldukları ve geçmek istedikleri bölümü ve geçiş nedenlerini içeren dilekçeleri ile rektörlüğe başvururlar. Yatay geçiş başvuruları, ilgili fakültenin de görüşü alınarak ÜYK tarafından karara bağlanır.
 

Madde 4. Yatay Geçiş Şartları:


1. Üniversite içinde bölüm değiştirmeye yatay geçiş denir.


2. Yatay geçiş yapacak öğrencinin, borçlu dersi bulunmamalıdır.


3. Yatay geçiş, bir kereye mahsus olmak üzere 2, 3 sınıflarda yapılabilir.


4. Başvurular, yarıyıl başlamadan önceki 1 hafta ile yarıyılın ilk 2 haftası içinde yapılır.Bu sürenin dışındaki başvurular dikkate alınmaz.


5. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler dilekçe ile rektörlüğe başvururlar. Başvurular, ilgili fakültelerin de görüşü alınarak ÜYK tarafından karara bağlanır.


6. Yatay geçiş yapan öğrenci sayısı, o sınıfın öğrenci sayısının yüzde 10’unu geçemez. Başvuru sayısı bu oranı aşarsa, başarı notu sıralaması yapılır.


7. Yatay geçiş yapan öğrenci, eski bölümünün değil, geçiş yaptığı yeni bölümünün ücretini öder.

 

8. İndirimli okuyan bir öğrenci, bölüm değiştirmesi halinde indirim hakkını kaybeder ve yeni bölümünün ücretini öder.


Madde 5.

Bu yönerge senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 6.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.