Yr-008 Staj Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

 

Madde 1. Amaç:

UAAÜ öğrencilerinin eğitim veöğretim stajı kurallarını tespit etmektir.
 

Madde 2. Süre:

Öğrenciler, bölümlerin eğitim programlarında belirtilen zaman dilimleri içinde eğitim ve öğretim stajlarını yaparlar.Eğitim programlarında belirtilen yılda staj yapamayan öğrenciler, bir sonraki yılda stajlarını yapabilirler. Eğitim süresince bir önceki stajı yapmayan öğrenciler bir sonraki staja alınmazlar.


Madde 3. Staj Yapılacak Kurumun Belirlenmesi:

Staj yapılacak kurum rektörlük, dekanlık veya bölüm tarafından belirlenir.Öğrencinin teklifi ve ilgili bölümün uygun görmesi ile staj, ilgili bir kurumda yapılabilir.Kurum ile üniversite arasında sözleşme yapılır.


Madde 4. Staj Rehberliği:

Eğitim ve öğretim stajına, ilgili bölümün tayin ettiği staj rehberi ve işyerinde stajı denetleyenyetkili, rehberlik ederler.Öğretim stajına rehberlikte her 10 öğrenci için haftada 1 saat, eğitims tajına rehberlikte her 10 öğrenci için haftada 2 saat olmak üzere staj süresindeki toplam saat, rehberin ders yüküne eklenir.Staj rehberinin görevleri:
 

1. Stajın amaç ve görevlerini öğrencilere açıklamak.

 

2. Staj planını gözdengeçirmek.


3. Güvenlik kurallarını öğrencilere anlatmak.


4. Staj raporunu gözden geçirmek ve bölüm başkanlığına sunmak. Görevli şahsın görevleri, üniversiteyle kurum arasında yapılan sözleşmede belirtilir.
 

Madde 5. Stajın Yapılması:

Staj, bölüm tarafından hazırlanan plana göre yapılır. Staj planı, stajdan önce öğrenciye verilir.
 

Madde 6. Raporun Hazırlanması:

Öğrenci, staj bittikten sonra staj planına uygun şekilde hazırlanmış staj raporunu en geç 5 güniçinde staj rehberine sunar.
 

Madde 7. Raporun Alınması ve Değerlendirilmesi:

Rehber, öğrencinin staj raporuna onay yazarak “staj sicil tutanağı” ile birlikte 5 gün içinde bölüm başkanlığına sunar.Raporu olumlu değerlendirilmeyen öğrenci, stajı yeniden yapar.Staj yapmayan veya raporu olumlu değerlendirilmeyen öğrenci mezun olamaz.
 

Madde 8.

Bu yönerge senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 9.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.