Yr-006 Ülke İçi ve Ülke Dışı Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslar

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç: 

Bu yönergenin amacı, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi’nce yapılacak ülke içi ve ülkedışı görevlendirmelerin esaslarını düzenlemektir.
 

Madde 2. Tanımlar:
Kısa Süreli Görevlendirme: Öğretim elemanlarının bilimsel amaçla bir aya kadar olan görevlendirilmeleridir.

Uzun Süreli Görevlendirme: Öğretim elemanlarının bilimsel amaçla, FYK ve ÜYK’nın onayı ile bir aydan daha uzun süreli görevlendirilmeleridir.
 

Madde 6. Rapor:

Her türlü görevlendirmede, görevlendirme bitiminden sonraki bir ay içinde, ayrıntılı bir raporun hazırlanarak rektörlüğe sunulması gerekir.
 

Madde 7.

Bu yönergesenatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 8.

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.