Yr-005: Öğrenim Ücreti İndirimi ve Ödül Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

 

Madde 1. Tanımlar
1. yarıyıl: Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsar.
2. yarıyıl: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsar.


Madde 2. 

Lisans Öğrencileri İçin Öğrenim Harcı İndirimleri


1. Ulusal olimpiyatlarda belirlenen branşlarda (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Bilgisayar, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Kırgız Dili, Rus Dili) birinci olanlar ücretsiz, ikinci olanlar % 50 ve üçüncü olanlar % 40 indirimli okutulur. Olimpiyat derecesi olup üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler diledikleri bölüme kayıt yaptırabilirler.


2. Kırgızistan Cumhuriyeti Üniversite Giriş Sınavı’nda (KCS) dereceye giren öğrencilerın indirim oranları heryıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belırlenir.


3. Liseyi “kırmızı diploma” ile bitiren öğrencilere % 15 indirim uygulanır.


4. Oblast olimpiyatlarında birinci olan öğrenciye % 20 indirim uygulanır.


5. Ücretsiz öğrenim kazanan öğrenciler, yarıyıl sonunda herhangi bir dersten başarısız oldukları takdirde ücretsiz öğrenim imkanından yararlanamazlar. Bu öğrenciler, bulundukları sınıfın öğrenim ücretini öderler. Gelecek yarıyıllarda başarılı olmaları durumunda ücretsiz öğrenim imkanından yeniden yararlanırlar.


6. Kardeşlerin UAAÜ öğrencisi olması durumunda % 5 kardeş indirimi uygulanır.


7. Kayıt dondurmadan okula gelmeyen ve başarısız olan öğrenciler, mezun olana dek tüm indirim haklarını kaybetmiş sayılırlar.


8. İndirimli okuyan öğrenciler bölüm değiştirmeleri halinde, indirim haklarını kaybeder ve yeni bölüm için, yeni akademik yılın ücretini öderler.


9. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitemizden ayrılmaları halinde öğrenim harcının % 10’u tahsil edilir.


10. Öğrenci kayıt yenilemesi yaptırmış ise, o dönem için öğrenim harcını öder.


11. Altıncı yıla kalan öğrencıler her sömestirde 3(üç) derse kadar (ders adedine göre) ödeme yapar.Daha fazla dersi olan öğrenciler (6. Ve 7. yıl) yeni ücrete göre kontrat yenilenir.
 

Madde 3. 

İndirim Sınırlaması: İndirimlerin yalnız birinden yararlanılır.
 

Madde 4. 

Lisansüstü Öğrencileri İçin Öğrenim Harcı İndirimleri: Daimi kadroda bulunan üniversitemiz personelinin kendisine, eş ve çocuklarına % 50 indirim, geçici kadroda bulunan üniversitemiz personelinin kendisine, eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanır.


Madde 5.

Başarı Ödülü: Birinci ve ikinci yarıyıl hariç, her yarıyılda bir kereye mahsus olmak üzere, her bölümün birincisine 2500, ikincisine 2000, üçüncüsüne 1500 som başarı ödülü verilir.
 

Madde 6. 

Bu yönerge senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

Madde 7. 

Bu yönergenin hükümleri rektör tarafından yürütülür.