Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi

 Policies  (Yönetmelikler)


University Policies (Yn-001 Akademik teşkilat yönetmeliği)
 Admission Requirements (Yn-002 İdari teşkilat yönetmeliği)
Undergraduate admission requirements (Yn-003 Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Graduate Admission Requirements  (Yn-004 Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği)
Discipline of personnelYn-005 Personel disiplin yönetmeliği)
Regulations for students (Yn-006 Öğrenci disiplin yönetmeliği)
 Permission Regulations 
( Yn-007 İzin yönetmeliği)


Management  (Yönergeler)


International Ataturk Alatoo magazine (Yr-001 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Dergisi yönergesi)
Preparatory School  (Yr-002 Dil Hazırlık Bölümü Yönergesi)
Additional instruction course (Yr-003 Ek ders yükü yönergesi)
Undergraduate final work (Yr-004 Lisans bitirme çalışması yönergesi)
Tuition fee, discount and scholarship (Yr-005 Öğrenim ücreti indirimi ve ödül yönergesi)
Possibility to study in country and abroad (Yr-006 Ülke içi ve dışı görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönerge)
Rector assistant and administration  (Yr-007 Rektör yardımcılıkları ve idari birimlerin görev tanımları yönergesi)
Internship (Yr-008 Staj yönergesi)
Publication Directives (Yr-009 Yayın yönergesi)
Interdepartmental transfe (Yr-010 Bölümler arası yatay geçiş yönergesi)
Student Council and Clubs (Yr-011 Öğrenci konseyi ve kulüpler yönergesi)
Library  and documentation Department (Yr-012 Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı yönergesi)
Instructor’s support  (Yr-013 Öğretim elemanı alınmasına dair yönerge)
Academic Promotion and Assignment Instruction (Yr-014 Akademik Yükselme ve Atanma Yönergesi)
Freezing registration (Yr-015 Kayıt dondurma yönergesi)
Scientific Studies (Yr-016 Bilimsel çalışmaları teşvik yönergesi)
Student Counsel (Yr-017 Öğrenci danışmanlığı yönergesi)

Madde 1. Amaç:

Bu yönergenin amacı, Dil Hazırlık Programının öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.


Madde 2.Hazırlık Eğitiminin Amacı:

Öğrencilere, konularında öğrendikleri dil kaynaklarından yararlanabilmek, ders izleme dahil yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek, uluslararası etkinlikleri ve olayları izleyebilmek için gerekli dil becerilerini kazandırmak, ilgili dilin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır.


Madde 3. Zorunluluk:

Çin Dili ve Edebiyatı ve Türkoloji dışındaki tüm bölümler için İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.
 

Madde 4. İngilizce Muafiyet Sınavı (İMS):

UAAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılının başında, Hazırlık Bölümü tarafından yapılan tek aşamalı İMS’ye girerler.
 

Madde 5. İngilizce Hazırlık Eğitiminden Muafiyet:

a. İMS’den 100 üzerinden en az 60 (Uluslararası İlişkiler Bölümü için en az 70) puan alan öğrenciler,
b. Son 3 yıl içinde TOEFL, IELTS, ESOL, vb. uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil sınavlarından (Senato’nun belirlediği düzeyde) geçerli puan alan öğrenciler, İngilizce hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar. Herhangi bir nedenle UAAÜ’den ayrılıp geri dönen öğrencilerin muafiyet hakları devam eder.

 

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ
 

Madde 6.

Muafiyeti olmayan öğrenciler İMS puanlarına göre A1, A2, B1 sınıflarına yerleştirilirler ve lisans eğitiminden önce 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alırlar.

 

Madde 7. Haftalık Ders Saatleri:

İngilizce hazırlık eğitimi, haftada en az 24 saat olarak yürütülür. Ders programı dağılımı hazırlık bölümü tarafından öğretim yılı başında belirlenir. Ara Sınavlar, Yıl İçi Puanı (YİP) ve Hazırlık Genel Sınavı (HGS)
 

Madde 8.

Hazırlık eğitimi süresince, en az 6 ara sınav yapılır.


Madde 9.

Yıl İçi Puanı (YİP); ara sınav, kısa sınav ve ödev puanları dikkate alınarak belirlenir. Bu puanların ağırlıkları, öğretim yılı başında İngilizce Hazırlık Bölümü Başkanlığı’nca ilan edilir.
 

Madde 10. Hazırlık Genel Sınavı (HGS):

Yıl İçi Puanı Senato’nun belirlediği düzeyin üstünde olan ve devam şartını yerine getirmiş bulunan öğrenciler, yıl sonunda yapılan HGS’ye girerler.
 

Madde 11. Genel Başarı Puanı (GBP):

Hazırlık sınıfını geçme puanıdır. Genel başarı notunun % 40’ı YİP, % 60’ı HGS puanından oluşur. GBP ve HGS’nin en az 60 puan olması gerekir.
 

Madde 12. Bütünleme Sınavı:

HGS’den başarısız olan öğrenciler için, Ağustos ayının son haftasında bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavı geçen öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla bitirmiş sayılırlar.
 

Madde 13.

Hazırlık eğitiminde başarısız olan öğrenciler, dil hazırlık eğitimini tekrarlamak zorundadırlar.
 

 

TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ
 

Madde 14.

Öğrencilerin haftalık Türkçe ders saatleri aşağıdaki gibidir:
a. Türk Lisesi mezunu olmayıp İMS’yi geçemeyen öğrenciler için:
- Hazırlık sınıfında 8 saat, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda 2’şer saat.
b. İngilizce’den muaf olan Türk Lisesi dışındaki öğrenciler için:
- Birinci sınıfta 6 saat, ikinci ve üçüncü sınıflarda 2’şer saat.
c. İngilizce’den muaf, TC uyruklu olmayan, Türk Lisesi mezunu öğrenciler için:
- Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda 2’şer saat.

 

Madde 15. Derslere Devam:

İngilizce hazırlık eğitimine devam zorunludur. Toplam ders saatinin % 18’sinden fazla devamsızlığı olan öğrenciler (sağlık raporu, disiplin cezasıyla uzaklaştırma, vb. dahil) HGS’ye alınmazlar ve başarısız sayılırlar. HGS’ye giremeyecek öğrencilerin listesi, sınav tarihinden bir hafta önce Hazırlık Bölümü Başkanlığı’nca ilan edilir.
 

Madde 16. Mazeret (Telafi) Sınavı:

Ara sınavlar için geçerlidir. Hazırlık Bölümü Başkanlığı’nca kabul edilen belgelenmiş bir mazereti olan ve devamsızlığı % 18’den az olan öğrenciler giremedikleri ara sınav için açılacak olan mazeret sınavına girebilirler.
 

Madde 17.

Muafiyet Sınavı ve HGS için mazeret sınavı açılmaz.
 

Madde 18.

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, UAAÜ Mevzuatına göre işlem yapılır.
 

Madde 19.

Bu yönerge, 2012-2013 öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girer.
 

Madde 20.

Bu yönerge hükümlerini UAAÜ Rektörü yürütür.