News in the press

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу

05.02.2016 Кыргыз Туусу
«Ала-Тоо» университетинде кыргыз тили  жана адабиятын окутууну санариптик жана адабиятын окутууну санариптик Билим АКИpress Кыргыз тилин окутууну санариптик муунга адаптациялоо маселеси талкууланды  MARAL FM

Среднее профессиональное образование: как правильно выбрать колледж на базе 9-го класса?  

Орто кесиптик билим: 9-класстын базасында колледжди тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек?

 

                    

 10.03.2023 ДОД 2023 AkiPress             10.03.2023 ДОД 2023 Kaktus                   12.03.2023 Профессор Хашив Хасан Хан

 

                    

     27.01.2023 AkiPress                             06.12.2022 Kaktus Media                             04.12.2022 АКИpress

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

  24.10.22 HIVA Maral                                24.06.22 Кыргыз Туусу                             11.11.22 Научная Выставка 

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

  24.10.22 Port Chabahar NDTV                24.10.22 ThePrint                                      28.10.22 KaktusMedia

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

  23.10.22 МТК "Север-Юг" КП                24.10.22 МТК "Север-Юг" ВБ                 24.10.22 Business Standard

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

  08.09.22 Dual Degree Akipress             09.09.22 Меморандум в Уэльсе              22.10.22 МТК "Север-Юг" МК

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

  18.10.22 INSTC and Chabahar               21.10.22 Модорнизация в ЦА                 08.10.22 AIU Journals AkiPress

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

   08.09.22 Dual Degree                            08.09.22 Научные журналы МУА            08.10.22 Dual Degree в ЦДО

 

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

  21.06.22 5 Причин поступить                 24.06.22 Гид МУА                                   15.08.22 Магистратура Экономики

05.02.2016 Кыргыз Туусу                  

     05.02.2016 Кыргыз Туусу                       20.05.2016 Абитуриент газета                25.05.2016 "Мугалим" журнал

 

                    

    20.04.2020 Билесиңби                              27.04.2020 Kaktus Media                           05.05.2020 Билесиңби

 

                 

     13.05.2020 Билесиңби                             08.05.2020 Kaktus Media                            20.05.2020 АКИpress

 

                 

     20.05.2020 Kaktus Media                            26.05.2020 АКИpress                            29.05.2020 Билесиңби

 

                        

    12.06.2020 Kaktus Media                             15.06.2020 Билесиңби                               16.06.2020 АКИpress

 

                           

     25.06.2020 Kaktus Media                             18.09.2020 Kaktus Media                             21.10.2020 АКИpress