«Педагогика жана окутуунун технологиялары» аттуу семинар улантылууда

March 4, 2020

   «Ала-Тоо» эл аралык университетинин окутуучу-профессордук курамына педагогика боюнча квалификациясын жогорулатуучу «Педагогика жана окутуунун технологиялары» аттуу курстун алкагында "Билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиле" темасында семинар болуп өттү. Семинар 2020-жылдын 03-мартында Квалификацияны жогорулатуу жана инновациялар институту тарабынан уюштурулуп, анда пед.и.д., профессор Салидин Калдыбаев билим берүү сапатын өнүктүрүүдөгү эң негизги баскычтарга токтолуп өттү. Катышуучулар предметтик сабактарында колдонгон компетенттүүлүктөрүндөгү тажрыйбалары менен бөлүшүштү.